Греси

Home Греси

Грес

Грес представлява пастообразно вещество, съставено от смазващи масла и сгъстител и специално подбрани добавки, което служи за смазване на триещи се машинни части.

Нормално гресите се състоят от 80% смазващо масло, около 5% до 10% сгъстител и около 10% до 15% добавки. За сгъстител се използва при най-разпространените греси сапун на базата на лек или алкален метал, който образува една пореста субстанция, която обхваща маслените капки. При триенето и премачкването на греста по време на работа смазващото масло се подава към триещите се повърхности и изпълнява смазващите се функции. Освен смазване, греста играе важна роля за защита от корозия, което се постига чрез използването на добавки. Тези добавки могат да съдържат и сухи смазващи материали.

Гресите не могат да се смесват винаги една с друга, тъй като сгъстителите не винаги са съвместими.

Начин на използване на греста

Гресите изпълняват функцията си чрез филм, който се създава между повърхностите за смазване. Така греста предотвратява директния контакт на триещите се повърхности. Спрямо едно смазване с масло, те предлагат предимства там, където детайлите се предвижват по-рядко или бавно и когато изтичането на смазващото средство не е желателно.