Mobil

Home Mobil

Автомобилно масло Mobil

Двигателно масло или моторно масло е петролен или синтетичен продукт, чиято цел е да смазват възлите и детайлите в двигателя с вътрешно горене. Освен да смазват триещи се повърхности, двигателни масла охлаждат определени части на двигателя и имат и почистващо действие.

Характеризират се със следните по-важни физични и химични свойства: вискозитет; индекс на вискозитета; вискозитет при висока температура и натоварване (HT/HS вискозитет); специфично тегло; пламна точка; температура на сгъстяване; съдържание на механични примеси; съдържание на добавки; стабилност на маслото.

Видове двигателни масла

Минерални масла

Минералните масла се получават директно чрез дестилация/ректификация от нефта без допълнителна обработка. Те са смес от много и най-различни въглеводороди. Съставът на маслата варира с качеството на нефта и условията на получаване. По тази причина те са сравнително нискокачествени. За да се гарантират определени показатели, устойчивост и др., най-често е необходимо добавянето на адитиви (присадки).

Синтетични масла

Синтетичните масла се получават с изкуствени химични процеси и се състоят от един или няколко основни компонента. По тази причина те са по-устойчиви на високи температури, а свойствата им могат да се контролират по-лесно. Поради изкуственото получаване те имат доста по-висока цена от минералните масла.

Класификация по SAE

Society of Automotive Engineers (SAE) дефинира вискозитетния клас на моторните масла в зависимост от вискозитета им при 100 °C и способноста им да бъдат изпомпвани при ниска температура. Маслата се делят на всезезонни, зимни и летни.

Обозначенията за вискозитетния клас имат вида „SAE xxW-yy“. Числото преди буквата W (winter – зима) обозначава способността на маслото да се изпомпва при ниски температури, а числото след W – вискозитета при висока температура (100 °C). Може да се каже, че по-голямо число означава по-висок вискозитет. Класът на зимните масла е означен с „SAE xxW“, а на летните с „SAE yy“ – пропуска се едната или другата част. Например зимно масло SAE 15W и лятно SAE 40.

При ниски температури е желателно маслото да е с колкото се може по-нисък вискозитет, с което се улеснява стартирането на двигателя. При работни температури обаче е желателно той да е достатъчно висок, за да се гарантира доброто смазване на двигателя.

Тъй като вискозитетът на повечето вещества намалява рязко с температурата, за да се гарантират едновременно и двете условия, на маслата се добавят напр. различни полимери с пространствена структура, която зависи силно от температурата. При ниска температура полимерната верига е под формата на „топчета“, а при висока те се „разгъват“ и увеличават изкуствено вискозитета на маслото. Маслата със SAE 5W-yy или по-ниски са обикновено синтетични, докато стандартните минерални масла имат вискозитет от порядъка на SAE 15W-40 или SAE 20W-40.

Примери за вискозитетен клас на всесезонни масла, по SAE:

 • 0W-20
 • 5W-20
 • 0W-30
 • 5W-30
 • 10W-30
 • 0W-40
 • 5W-40
 • 10W-40
 • 15W-40
 • 20W-40
 • 5W-50
 • 10W-50
 • 15W-50
 • 20W-50
 • 10W-60